Om Mani Padme Hum (3 hours) (High quality)

Watch on YouTube

Show annotations

Download is disabled.

2,053,177

12,367

1,192

Genre: People & Blogs

License: Believe Music (on behalf of Fujit Music Co., Ltd)

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.9072

Rating: 4.6484 / 5

Engagement: 0.66%


2:20:06

Om Mani Padme Hum (2 hours)

8.1M views

1:00:41

最受欢迎的佛教歌曲 大悲咒 藏音修行版 纯正的佛教音乐 🙏 来自佛的音乐 Buddhist Music 纯正的佛教歌曲 - 觀世音菩薩祈禱文

16K views

3:35:43

Om Mani Padme Hum - Mật Tông Trừ ma quỹ ban đêm.

712K views

3:00:00

Chú Đại Bi | Thư giãn, Tĩnh tâm, Bình yên | Nhạc Phật Giáo không lời rất hay

37K views

1:00:18

Om Mani Padme Hum ♥ Beautiful Live Shining Third Eye Wallpaper With Best Buddha Buddhist Song Music

2M views

1:54:03

RECEIVE UNEXPECTED MONEY: Music to Attract Wealth | Feng Shui Golden Energy Manifestation

280K views

2:12:01

南无观世音菩萨圣号 七字五音 加长板

4.7M views

6:00:22

Tibetan Music, Healing Music, Relaxation Music, Chakra, Relaxing Music for Stress Relief, ✿2729C

3.1M views

3:13:46

Destroy Unconscious Blockages and Negativity, 396hz Solfeggio, Binaural Beats

14M views

27:25

Tara Mantra ”Om tare tuttare ture soha” (Song)

358K views

2:22:31

Chú Đại Bi Tiếng Phạn Cho bé ngủ ngon và như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh

4.1M views

23:50

Mantra of Avalokitesvara (Eleven-Faced Avalokitesvara Heart Dharani Sutra)

4M views

2:01:50

GREATEST BUDDHA MUSIC of All Time - Buddhism Songs | Dharani | Mantra for Buddhist, Sound of Buddha

17M views

6:56:24

OM Mantra Chants ✜ 1111 Times

4.3M views

1:01:43

六字大明咒 Om Mani Padme Hum 高清

5.3M views

1:59:59

Nhạc niệm phật rất hay - Nam Mô A Di Đà Phật [Bản mới]

19M views

7:07:07

CHANTS to HEAL 7 CHAKRAS ⁂ Full BODY Energy Healing and Aura Cleanse ⁂ Raise Positive Energy

321K views

1:59:02

Relaxing Music for Stress Relief. Soothing Music for Meditation, Healing Therapy, Deep Sleeping

2.8M views