[My hearteu-KOOKIE] Những phát ngôn để đời của Jeon Jungkook =))))

Watch on YouTube

Show annotations

1,635,463

36,571

245

Genre: People & Blogs

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.9925

Rating: 4.9734 / 5

Engagement: 2.25%

Angela Chây Hốp

Subscribe | 875K

Shared November 16, 2017

Video thực hiện bởi Lở/Angela Chây Hốp
Không đăng lại trên youtube !!!