Победа Пopoшенко! Ой, то ecть Тимoшeнко!

Watch on YouTube

648,668

31,113

753

Genre: Comedy

Family friendly? true

Wilson score: 0.9746

Rating: 4.9055 / 5

Engagement: 4.91%