Nerdologia


10:28

Roda Crysis? | Nerdologia

Nerdologia

Shared 7 months ago
299K views

8:27

Revoltas na Bahia | Nerdologia

Nerdologia

Shared 8 months ago
102K views

9:40

A Biologia do Venom | Nerdologia

Nerdologia

Shared 9 months ago
420K views

9:42

Atila, o Huno | Nerdologia

Nerdologia

Shared 10 months ago
276K views

9:10

Lampião e o Cangaço | Nerdologia

Nerdologia

Shared 10 months ago
234K views

9:23

Revolta da Vacina | Nerdologia

Nerdologia

Shared 11 months ago
214K views

9:53

História do Rock | Nerdologia

Nerdologia

Shared 1 year ago
238K views

9:34

Animais de guerra | Nerdologia

Nerdologia

Shared 1 year ago
234K views

9:32

Copa do Mundo | Nerdologia

Nerdologia

Shared 1 year ago
306K views