This instance will be shutting down on September 1st. If you have an account, you can export your data here. Read more here.


Boom Facts

მოგესალმებით, ამ არხზე ნახავთ საინტერესო ისტორიებს და ფაქტებს. გაიგე უცნაური და შოკისმომგვრელი ამბები ჩვენთან !!!