Kimbab Family


5:51

Rencana pindahan dari Bandung ke Seoul

Shared 6 months ago
18K views

6:14

Pergi ke Unicorn Cafe Bandung

Shared 6 months ago
22K views

17:09

Berwisata di Kebun Binatang Bandung

Shared 7 months ago
51K views

8:42

Trip to Bromo!

Shared 8 months ago
32K views

10:45

Anak-anak ayo ke Bioskop!

Shared 8 months ago
35K views

12:06

Pergi ke Seoul Fireworks Festival 2018 !!

Shared 8 months ago
7.4K views

8:21

Appa kembali ke Korea, Anak-anak sedih?

Shared 8 months ago
40K views

11:32

Main di Kidzoona Bandung

Shared 9 months ago
37K views

14:43

Pergi ke museum yang sudah tutup!

Shared 9 months ago
45K views